PENGENALAN
Dalam suatu ekosistem, setiap organisma saling berinteraksi melalui perhubungan makanan. Dalam interaksi ini, organism hidup boleh dikelaskan sebagai PENGELUAR, PENGGUNA dan PENGURAI

I.            PENGELUAR
Tumbuhan dikenali sebagai pengeluar kerana tumbuhan membina makanannya sendiri melalui fotosintesis

II.            PENGGUNA dikelaskan kepada tiga iaitu:

ü PENGGUNA PRIMER- haiwan yang hanya makan tumbuhan

ü PENGGUNA SEKUNDER- haiwan yang makan pengguna primer

ü PENGGUNA TERTIER – haiwan yang makan pengguna sekunder

III.            PENGURAI
Organisma yang mendapatkan makanan dengan cara menguraikan organisma yang telah mati

DEFINISI RANTAI MAKANAN

Satu kumpulan organisma apabila terdapatnya pemindahan tenaga melalui siratan makanan (pemangsa) dan kena makan (mangsa) atau setiap benda yang hidup menjadi makanan kepada benda hidup yang lain.

JENIS-JENIS RANTAI MAKANAN

1.     Rantai makanan pemangsa
Rantai makanan ini bermula daripada herbivor dan kepda karnivor kecil hinggalah yang besar. Pemnagsa pada aras yang pertama lebih kecil daripada yang kedua dan seterusnya.

2.     Rantai makanan parasit
Rantai makanan ini juga bermula daripada herbivor tetapi tenaga makanan dipindahkan daripada organism yang besar kepada yang kecil. Organisama yang besar ialah perumah dan yang kecil ialah parasit.

3.     Rantai makanan saprofit
Rantai makanan ini menunjukkan pemindahan tenaga daripada jirim organik haiwan dan tumbuhan yang mati kepada mokroorganisma.
SIRATAN MAKANAN

DEFINISI SIRARATAN MAKANAN
Kesemua rantai makanan saling berhubung untuk mendapatkan makanan. Ini kerana kebanyakan pengguna makan lebih dari satu jenis makanan. Oleh itu, siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan.

CONTOH SIRATAN MAKANAN
Dalam contoh siratan makanan di atas terdapat 6 rantai makanan:
i.          Pokok padi ® burung pipit ® ular ® helang
ii.         Pokok padi ® tikus ® ular ® helang
iii.        Pokok padi ® belalang ® burung pipit ® ular ® helang
iv.        Pokok padi ® tikus ® helang
v.         Pokok padi ® tikus ® ular ® helang
vi.        Pokok padi ® belalang ® ayam ® ular ® helang
vii.       Pokok padi ® belalang ® ayam ® helang
PIRAMID NOMBOR

1.     Merupakan satu susunan organisma yang menunjukkan bilangan relative organisma pada setiap peringkat rantai makanan.

2.     Sekiranya diperhatikan dalam ekosistem yang tidak terganggu,kita akan dapati bilangan hidupan yang paling banyak ialah tumbuhan. Tumbuhan membekalkan makanan kepada pelbagai jenis haiwan. Oleh itu, bilangannya harus melebihi haiwan untuk menampung keperluan setiap makanan.

3.     Bilangan pengguna primer seharusnya melebihi bilangan pengguna sekunder dan bilangan pengguna sekunder mesti melebihi bilangan pengguna tertier.

4.     Sekiranya jumlah bilangan hidupan dalam setiap peringkat disusun mengikut tertib dalam rantai makanan, satu model pyramid nombor akan terbentuk.

CONTOH PIRAMID NOMBOR
5.     Pada rantai makanan yang melibatkan parasit, keadaan sebaliknya akan dapat dilihat.

6.     Jumlah parasit jauh lebih banyak daripada jumlah perumah. Misalnya sepohon pokok didiami oleh beberapa ekor burung herbivor yang memakan buah. Pada seekor itu pula akan terdapat perpuluh-puluh atau berates-ratus kutu pijat.PIRAMID BILANGAN PADA RANTAI MAKANAN PARASIT
ALIRAN TENAGA

1.     Dalam setiap rantai makanan, tenaga berpunca daripada matahari. Tenaga daripada tumbuhan dipindahkan kepada organisma lain melalui rantai makanan dan siratan makanan.

2.     Dalam setiap peringkat, tenaga akan digunakan untuk respirasi dan aktiviti organisma seperti tumbuhan dan pergerakan.

3.     Untuk mendapatkan semula tenaga, organisma tersebut mestilah membina makanan sendiri atau mencari makanan lain.

4.     Aliran tenaga dalam pyramid nombor bermula daripada pengeluar. Walaubagaimanapun, terdapat kehilangan tenaga apabila tenaga dipindahkan dari satu peringkat ke peringkat yang lain.

5.     Tenaga dalam setiap peringkat akan hilang melalui aktiviti organisma seperti respirasi, pencernaan, perkumuhan dan pergerakan.

6.     Oleh itu, bilangan organisma pada dasar pyramid mestilah jauh lebih baik dari bilangan organisma di atasnya supaya jumlah tenaga yang ada padanya mencukupi untuk menyokong organisma di atasnya.


KEPENTINGAN SIRATAN MAKANAN

1.     Memastikan kemandirian spesies – jika sesuatu haiwan hanya memakan sejenis makanan sahaja dan sekiranya makanan itu telah habis dimakannya, haiwan itu akan mati kebuluran.

2.     Hidupan boleh memperolehi makanan daripada pelbagai sumber.

3.     Apabila mana-mana rantai makanan dalam siratan makanan akan berubah dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu.

4.     Contohnya pengurangan bilangan tikus akibat diracun akan mempengaruhi bilangan ular.

5.     Terdapat saling pergantungan di antara pelbagai hidupan dalam siratan makanan.


  0 comments:

Post a Comment